Despre liceu

Unitatea şcoalară a fost înfiinţată în anul 1919 sub denumirea de „Şcoala de ucenici” a Atelierelor C.F.R. Bucureşti Nord.

În anul 1925 a devenit „Şcoală de meserii”

În anul 1955 – Școală profesională

În anul 1968 – Grupul Şcolar Industrial „Griviţa”

Din anul 2000 – Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa”

Misiunea unitatii noastre scolare cunoscuta si asumata de catre toate grupurile de interese reprezentate in scoala de profesori, elevi, parinti si autoritatea locala, agenti economici, ONG-uri reprezinta ratiunea de a fi, justificarea existentei scolii intr-un anumit context educational si comunitar, orientarea si asigurarea consistentei si coerentei activitatilor desfasurate in scoala in jurul unor scopuri si valori comune ca:

1.Dobandirea de competente si deprinderi

2.Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care sa asigure masurarea performantelor scolare.

3.Atingerea standardelor de performanta privind componentele activitatii manageriale.

4.Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigentele invatamantului european.

5.Perfectionarea personalului didactic prin formarea continua

6.Conducerea operationala, control, evaluare

7.Colaborarea cu comunitatea locala si parteneri sociali.

Viziunea Colegiului Tehnic Mecanic Grivita este de a deveni un model al formarii si calificarii profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filologie

126217,55164
 

Filiera tehnologică – Tehnic – Mecanică

124214,95166tehnician proiectant CAD
        
        
Filieră Tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie248416,201651 tehnician hotelărie, 1 tehnician turism
Învățământ Dual de Stat – Mecanică124    Mecanic auto
Învățământ dual de Stat – Turism și alimentație 0,512    Bucătar
Învățământ dual de Stat – Turism și alimentație0,512    Ospătar (chelner)

Premii

 1. Desfășurarea unor activități științifice, educative, sportive.
 2. Dotarea materială a școlii, pentru viitor-pentru învățarea la distanță.
 3. Identificarea și aplicarea unor activități inovative pentru învățarea combinată la distanță ( Blended Learning)
 4. Promovarea rezultatelor deosebite (elevi, echipe, activități)
 5. Participarea la concursurile pe meserii și a rezultatelor.
 6. Desfășurarea activităților artistice, sportive;
 7. Desfășurarea activităților de voluntariat;
 8. Identificarea și promovarea elevilor care activeazăși în alte cluburi, formatii de muzica, dans, etc…
 9. Realizarea unor acțiuni de validare a activității cadrelor didactice și a personalului nedidactic, de apreciere, atât în cadrul școlii cât și la nivel de comunitate;

Formarea conșiinței de cetățean european, cu plusuri și minusuri -vizita la Parlamentul European

Obiective

 1. Crearea și punerea la dispoziția beneficiarilor a unui mediu educativ și formativ  favorabil, pentru dezvoltarea ghidata a aptitudinilor practice, a competentelor de comunicare lingvistice și digitale;
 2. Susținerea elevilor în scopul dezvoltării personale, a dezvoltării flexibilității în alegerea domeniilor viitoare de activitate (economic, tehnic, social, etc…);
 3. Formarea deprinderilor de a învăța, de a căuta, de a gasi și a utiliza informația necesară supraviețuirii în contextul unei economii în continuă transformare;
 4. Dezvoltarea bazei materiale necesare învațării la distanță.
 5. Obtinerea unui procent ridicat de promovare a elevilor la examenul de bacalaureat
 6. Obtinerea de  catre elevi a cat mai multor premii in activitatile la care vor participa
 7. Obținerea unor rezultate bune si foarte bune la invatatura la incheierea anului scolar
 8. Participarea cat mai multor elevi la activitati sportive/cultural-artistice/stiintifice educative
 9. Promovarea unui comportament disciplinat si de buna conduita
 10. Facilitarea obtinerii unui loc de munca dupa absolvirea specializarii pe care elevii au urmat-o, prin numeroasele colaborari ale liceului cu angajatori de renume
 11. Organnizarea de evenimente festive cu ocazia anumitor sarbatori 
 12. Implicarea elevilor si profesorilor in diferite actiuni de voluntariat, în cadrul centrelor sociale, un proiect sub denumirea: Dăruiește din inimă.
 13. Participarea la concursul municipal de legislație rutieră: Știi să circuli corect?
 14. Activitate metodică realizată în colaborare cu agentul economic, Porsche Inter Auto România: Poluarea în industria auto.
 15. Participarea la concursul pe meserii, domeniul mecanic, calificarea: mecanic-auto.
 16. Perfectionarea științifică a elevilor , prin accesarea platformei de învățare online: eu, aici elevii pot intra în contact cu ultimele tehnologii din domeniul automotive.
 17. Dotarea laboratorului de diagnosticare cu ansamble și subansamble  ale autovehiculelor , în vederea dezvoltării abilităților practice, a elevilor, în cadrul orelor de laborator.
 18. Participarea la competițiile organizate de JUNIOR ACHIEVEMENT .
 19. Participarea elevilor la workshop organizat în colaborare cu specialiști și staf-ul, Porsche Inter Auto România,   sub denumirea: Schimb de bune practici între generații. Acest workshop își propune motivarea elevilor în abordarea parcursului profesional și inserției lor pe piața muncii.
 20. Realizarea proiectului de karting în colaborare cu: Academia Titi Aur. Acest proiect este destinat elevilor din ciclul gimnazial și are ca scop promovarea Colegiului Tehnic Mecanic Grivița .

Realizarea proiectului educațional cu scopul adaptării, părintilor și elevilor, la tehnologia informației și comunicațiilor. Acest proiect vine în  întâmpinarea  dificultăților întâmpinate în mediul învățării online.

Dotări

Demisol: Sala de sport mica, Sala de sport mare

Parter: Amfiteatru- P1, Lab. Auto- P2, Lab. Mecatronica- P3, Lab. Tehnologic- P4, Laborator Auto

Etaj 1: Lab. AutoCAD 1- I 4, Lab. AutoCAD 2- I 1, Lab. TIC- I 3, Lab. AEL- I 2, Laborator Mecanică

Etaj 2: Cab. Structuri metalice- II 1, Cab. Matematica- II 2, Cab. Lb. romana- II 3,

             Cab. Matematica- II 3bis, Cab. Biologie- II 4, Cab. Desen Tehnic- II 5,

             Cab. Geografie- II 6, Cab. Lb. romana- II 7, Cab. Servicii/ Comerț- II 8,

             Cab. Lb. Engleza- II 9, Cab. Lb. Franceza- II 10, Laborator Gastronomie.

Etaj 3: Cab. Alimentatie Publica și Turism- III 1, Lab. Fizica- III 2, Lab. Chimie- III 3,

             Cab. Organe de masini- III 4, Cab. Religie- III 5, Cab. Istorie- III 6,

             Cab. Psihologie,Ed muzicala, ed plastica- III 7, Cab. Ed. fizica- III 8,

             Cab. Latină/Lit. universală – III 9, Laborator Mecanică.

Toate cabinetele si laboratoarele sunt dotate cu aer conditionat si calculator la catedra conectat la internet si videoproiector. Toate calculatoarele din laboratoare utilizate de elevi sunt conectate la internet.

 

1 cancelarie dotata cu calculator, videoproiector conectat la internet pentru accesul permanent al profesorilor

1 cabinet de O.S.P si C.E.A.C. dotat cu calculator conectat la internet

1 cabinet psihopedagogic cu mijloace moderne de lucru (mobilier nou, calculator)

1 centrala termica proprie autorizata ISCIR

1 biblioteca cu mobilier nou si 37.000 volume beletristica si specialitate dotata cu calculator pentru accesul permanent al elevilor la internet

1 camin internat (cu 52 de locuri băieți) modernizat 100%

1 cabinet medical si 1 cabinet stomatologic

sistem audio performant care emite muzica in toata scoala pe perioada pauzelor

Evenimente reprezentative

Centenarul, Simpozionul, Evenimentele educative din raportul Consilierului, Vizita la Parlamentul European, Ziua portilor deschise

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Mecanică
 • Rugby
 • Turism și alimentație

Fotografii