Despre liceu

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC este singura şcoală din Bucureşti care

pregăteşte specialişti în domeniul energetic.

 Sub această denumire este cunoscut din anul 2001, dar are o lungă istorie, fiind înfiinţat în anul 1910 sub numele de “Şcoala de arte şi Meserii”

In anul 1995 a fost inclus în programul PhareVET Ro9405, ca şcoală de demonstraţie pentru domeniul energetic, iar unitatea şcolară a beneficiat de o dotare deosebită a laboratoarelor de specialitate.

Incepând cu anul 2010 școala a căpătat un nou aspect, fiind  reabilitată prin proiectul Băncii Europene de Investiții

Elevii, înscriși la forma de învățământ zi – învață într-un singur schimb – de la ora 8,00.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filologie

252415,23345
 

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

24841 346tehnician în
hotelărie

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric

2484  3471 tehnician energetician, 1 tehnician în instalații electrice

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizări

1242  349tehnician
electronist

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

124214,29350tehnician
mecanic pentru
întreţinere şi
reparaţii

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electromecanică

12421 348tehnician electromecanic

Premii

Dezvoltarea Centrului de Pregatire pentru Performanta “Programare, Electronica, Robotica, Mecanica” (PERM), elevi calificati la concursul Nextlab, atat la incepatori cat si la avansati.

Concursul National de Reviste Scolare – premii II,III si mentiune – editiile I-IX
Concursurile de creatie „Tinere Condee” – premii II,III si mentiune Municipiu
Concursul National Mircea Eliade – premiul I
Concursul National Dor de Poezie – premiul special pentru poezie
Concursul National Mihai Eminescu – premiul special pentru poezie
Prezența Colegiului Energetic la Festivalul de Știință și Tehnică
Participare la programul național de responsabilitate socială “Hidroelectrica viitorului”
Campania ”19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”
Simpozion Național ”Alimentație rațională pentru sănătate” – ediția a V-a
5 licee 5 muzee editia a XIII-a in Bucuresti
Concursul național ”Știu și aplic”
Participarea la programul primăriei sectorului 5 cu Institutul Cervantes “Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă”
”Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”
Personalitati care au vizitat liceul: prof.univ. Ion-Ovidiu Pânișoară, doctor psiholog Cristian Andrei, diplomat Cristian Diaconescu, criminolog Dan Antonescu, av.Mihaela Olaru.

Obiective

Cresterea actractivitatii ofertei educationale a liceului.

Imbunatatirea procentului de promovare a examenului de bacalaureat.

Diversificarea activitatilor extrascolare si extracurriculare.

Dotări

Sala de festivitati – 1

Cancelarie-1

Laboratoare

Biologie-1

Chimie-1

Informatica-3

Fizica – 1

Laboratoare tehnice:

Laborator mecatronica -1

Laborator instalatii electrice-2

Laborator masini electrice – 1

Laborator electronica, automatizari – 1

Laborator turism –

Laborator PRAM (PROTECTII PRIN RELEE SI AUTOMATIZARI) – 1

Laborator electrotehnica – 1

Laborator mecanica – 2

Cabinete :

Lb. romana -1

Lb. franceza- 1

Lb. engleza-1

Istorie-1

Geografie – 1

Matematica – 1

Sală de sport cu o suprafaţă de 300 m2

 

Bibliotecă cu peste 30.000 volume

Cabinet medical medicina generala si cabinet stomatologic (cu personal calificat, respectiv medici și asistente)

Cabinet de consiliere psihopedagogica

Ateliere instruire practica:

Mecanica -1

Electric – 2

Bază practică pentru specializarea tehnician în hotelărie-1

Evenimente reprezentative

Activitati de halloween.

Informații utile

Specializări

  • Electric
  • Electronică automatizări
  • Filologie
  • Mecanică
  • Turism și alimentație

Fotografii