Despre liceu

”Un om educat este un om pregătit pentru viață !”

Scoala a luat fiinta la data de 1 septembrie 1948. În anul 1967 corpului principal de clădire i se adaugă alte 2 corpuri anexă – centrul de ateliere şi aripa  pentru laboratoare, scoala fiind unitate reprezentativă pentru învăţământul tehnic românesc si a fost vizitată de nenumărate delegaţii internaţionale, inclusiv şefi de stat.

COLEGIUL TEHNIC ”DIMITRIE LEONIDA” este un mediu educaţional de calitate în devenire care aparţine comunităţii. Şcoala oferă servicii educaţionale şi sociale beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai comunităţii. Comunitatea asigură resursele necesare şi participă prin forme şi modalităţi specifice la asigurarea calităţii educaţiei furnizate de noi.
MISIUNEA ȘCOLII : COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” Bucureşti este o instituție de învățământ care asigură tinerilor din municipiul Bucureşti şi împrejurimi pregătire în domeniul tehnic, de nivel 3, 4 şi 5 european, precum și în domeniul teoretic.
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucureşti urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învățământul superior sau realizarea propriei afaceri.
Misiunea şcolii  este să  asigure o educaţie de calitate,  în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucureşti urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Pentru vizualizarea integrală, rotiți telefonul!

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr total locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații

Știinte ale naturii

1 26 2 7.71 228

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizări

1 24 2 1 6.22 229

tehnician în automatizări

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

1 24 2 1 4.96 230

tehnician transporturi

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – Protecția mediului

1 24 2 231 tehnician ecolog și protecția calității mediului

Învățământ Profesional de Stat – Mecanică

1,5 36


Mecanic auto

Învățământ Profesional de Stat – Mecanică

0,5 12


Tinichigiu vopsitor auto

Oportunități

-Prin locația sa, precum și a variatelor mijloace de transport (mașina,tramvai,metrou),școala oferă multe avantaje elevilor din București, cat și celor din zonele limitrofe.

-Elevii de la liceu și școala profesională, au programul in intervalul orar 8-14  și pot beneficia de pregătire suplimentară, fără taxe, prin inscrierea la Proiectul Academia Copiiilor cu participare la ore, la sfarsitul programului de școală.

-Elevii pot primi burse de merit, de studiu, sociale, profesionale și burse de la operatorii economici.

-La finalul studiilor, elevii pot optine carnet de conducere, Categoria B,certificat de competențe profesionale, de nivel 3,4 sau 5 european.

-Absolventii de liceu pot continua studiile in invatamantul postliceal fara taxa, in doua specializari cautate pe piata fortei de munca, Diagnostic auto si Ortoprotezare.

-In cadrul orelor desfașurate în laboratoare, elevii simuleaza cu ajutorul roboților LegoMindstorms diverse sarcini programate de elevi.

-Elevii pot participa la activitati în cadrul unor proiecte educative naționale sau europene Erasmus+

-Elevii de la scoala profesională primesc bursă 200 lei/lună, bursă de la agentul economic, masă de prânz, echipament de lucru, premii.

-Elevii buni sunt angajați la finalizarea studiilor la:

    • SC Țiriac Auto SRL
    • SC Porsche Inter Auto România

-Toți elevii liceului parcurg module in care orelor de consiliere și orientare profesională astfel încât să poată lua propriile decizii la finalizarea studiilor pentru învațământ superior sau găsirea unui job.

Obiective

Adaptarea ofertei educaționale a școlii la cerintele pietei muncii şi nevoilor elevilor.

-Introducerea unor noi calificări profesionale cerute pe piața forței de muncă.

-Construirea unei sali de sport multifuncționale și a unui bazin de înot de nivel olimpic.

-Participarea profesorilor la stagii de formare și perfecționare naționale și europene pentru obținerea unor rezultate mai bune în activitatea cu elevii.

-Creșterea calității învățământului online atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

-Diversificarea și extinderea relațiilor cu partenerii sociali în vederea creșterii calității în liceul nostru.

Dotări

-24 săli de clasă

-9 cabinete și laboratoare specializate  (istorie, geografie, limba română, matematică,  limbi moderne , chimie, fizică )

-3 laboratoare informatică ( IT de ultimă generație și  conectare Internet)

-5 laboratoare tehnologice (electronică, mecatronică,  mecanică, robotică  şi automatizări)

-7 ateliere (prelucrări mecanice, lăcătuşerie, electrotehnică, electronică,  mecanic auto ,tinichigerie, ortoprotezare)

coală conducere auto categoria B, cabinet de legislație rutieră, simulator auto, autoturism pentru conducere auto Renault Symbol

-cabinet medical

-cabinet stomatologic

-bibliotecă

-sala de festivități

-teren sintetic de fotbal

-toate cabinetele și laboratoarele sunt dotate cu laptop/calculator, videoproiector, table interactiva și sunt conectate la internet

-mobilier modern adecvat vârstei elevilor

-site-ul liceului www.leonida.ro și platforma Moodle de invățare online https://moodle.leonida.ro

– supraveghere audio-video a unitații școlare

Informații utile

Broșura de admitere
Calendar admitere
Calculul mediei de admitere
Calendar învățământ dual
Calendar învățământ profesional
Metodologie
Informații utile
Broșura de admitere

Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual an școlar 2021-2022

Informații utile
Calculul mediei de admitere

Află cum se calculează media de admitere.

Informații utile
Calendar învățământ dual

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Informații utile
Calendar învățământ profesional

Specializări

  • Electronică automatizări
  • Matematică-informatică
  • Mecanică
  • Științe ale naturii

Fotografii