Despre liceu

     Prima școala de industrie alimentară și cea mai mare din țară, unică și acum în București ca profil, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara „Dumitru Moțoc” a cunoscut, în timp și spațiu, o evoluție sinuoasă, dar benefică.  

     Documentele de arhiva dovedesc existenta unor clase de specialitate,inca din anul 1947.

     In anul 1948, in contextul reformei invatamantului romanesc. Scoala Medie Tehnica de Industrie Alimentara, prima scoala autonoma de profil, cu sediul in Bucuresti, str. Popov nr. 56, actualmente str. General Bethelot, a functionat cu 20 cadre didactice si cinci clase a cate 25 – 30 elevi, fiecare clasa reprezentand o sectie, respectiv: panificatie, fermentative, conserve, ulei si produse zaharoase.

     Planul de invatamant cuprindea, ca si in prezent, atat discipline de cultura generala specifice liceului, cat si de cultura tehnica generala si de specialitate.Instruirea practica se realiza in fabricile de profil, comasat, timp de o luna, la finele anului de invatamant.

     In anul1993, s-a finalizat o mai veche incercare de investire a scolii cu numele profesorului dr. docent Dumitru Motoc.

     Consiliul Facultatii de Industrii Alimentare, Acvacultura si Pescuit din Galati, aprecia acest fapt drept o recunoastere, pe de o parte a prestigiului numelui marelui dascal, fondator de scoala si om de stiinta, iar pe de alta parte, a activitatii, eforturilor si a rezultatelor obtinute de colectivul de cadre didactice si elevi al scolii noastre.

     Ca urmare a aprecierii activitatii desfasurate in toata aceasta perioada, din anul 2000, scolii noastre i s-a atribuit denumirea de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Dumitru Motoc.

Acum principalii noștri parteneri sunt

CARREFOUR ROMÂNIA

UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD (TUBORG)

KANDIA DULCE

S.C. FRIGOKOM TRADING S.R.L.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii cu CES Număr total locuri pentru elevii romi Media ultimului admis Codificare Observații
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – Industrie alimentară
4 96 2 8 351
1 tehnician în industria alimentară, 1 tehnician analize produse alimentare, 1 tehnician în morărit, panificaţie şi produse fainoase, 1 tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară 1 24 603 Brutar – patiser – preparator produse făinoase
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară 1 24 608 Operator în industria zahărului și produselor zaharoase
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară 0,5 12 610 Operator în industria malțului și a berii
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară 0,5 12 604 Preparator produse din carne şi peşte
Învățământ Profesional de Stat – Electromecanică 0,5 12 547 Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară
Învățământ Profesional de Stat – Electromecanică 0,5 12 548 Frigotehnist

Premii

-Integrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor

-Flexibilitatea şi adaptabilitatea absolentilor pt viitoarele locuri de muncă

-Realizarea posibilităţii absolvenţilor de a-şi continua studiile fie în domeniul academic, fie prin perfecţionare profesională

-Utilizarea sistemului de supraveghere şi monitorizarea video pentru siguranţa elevilor şi a personalului

-Crearea unor posibilităţi pentru copii din toate mediile sociale pentru finalizarea educaţiei (oferirea de burse şcolare, burse profesionale, stimulente de către agenţii ec unde realizează practica)

-Oferirea unor condiţii de cazare (la cămin) şi masă (la cantina şcolii) pentru elevii din provincie, în condiţii avantajoase

-Oferirea unor condiţii de studiu optime: sala de lectură, biblioteca şcolară, CDI

-Crearea unor condiţii bune pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor (baza sportivă “Helmuth Duckadam”)

-Realizarea de parteneriate şi activităţii cu asociaţii, ONG-uri, instituţii (Jandarm, Poliţia locală, ISU), în vederea dezvoltării spiritului civic, activităţi de prevenţie şi combatere a violenţei pentru protecţia şi siguranţa elevilor

Obiective

Încheierea de parteneriate cu noi operatori economici

-Dezvoltarea bazei materiale (ateliere, laboratoare, baza sportivă, cămin, cantină, )

-Dobândirea de competenţe la nivel european a absolvenţilor, având la bază (pentru practică) ateliere de producţie cu dotări moderne

-Realizarea de parteneriate cu agenţi economici reprezentativi din Industria Alimentară şi frigotehnie

-Asigurarea unui cadru favorabil activităţilor extraşcolare (proiecte europene, proiecte cultural-artistice, sportive, educative)

-Scaderea abandonului şcolar prin organizarea de activităţi împreună cu parteneri (ONG, Primărie, PROEDUS, şcoli similare din ţară şi din alte ţări) : tabere tematice naţionale şi internaţionale, schimburi de experienţă.

Dotări

17 săli de clasă moderne

2 laboratoare de informatică

4 laboratoare de analize produse alimentare

laboratoare de chimie, fizică, biologie

4 cabinete de discipline tehnice (industrie alimentară şi electrotehnică)

3 cabinete de cultură generală (limba română, matematică, geografie)

bibliotecă și Centru de Documentare şi Consiliere (CDI)

sală de sport

teren de sport

cabinet medical

cabinet stomatologic

cabinet psihopedagogic

cămin

Evenimente reprezentative

-Ziua liceului : 25 octombrie (Sf. Dumitru)

-Ziua porților deschise : în săptămâna „Şcoala Altfel”

Informații utile

Specializări

  • Turism și alimentație