Despre liceu

     Prima școala de industrie alimentară și cea mai mare din țară, unică și acum în București ca profil, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara „Dumitru Moțoc” a cunoscut, în timp și spațiu, o evoluție sinuoasă, dar benefică.  

     Documentele de arhiva dovedesc existenta unor clase de specialitate,inca din anul 1947.

     In anul 1948, in contextul reformei invatamantului romanesc. Scoala Medie Tehnica de Industrie Alimentara, prima scoala autonoma de profil, cu sediul in Bucuresti, str. Popov nr. 56, actualmente str. General Bethelot, a functionat cu 20 cadre didactice si cinci clase a cate 25 – 30 elevi, fiecare clasa reprezentand o sectie, respectiv: panificatie, fermentative, conserve, ulei si produse zaharoase.

     Planul de invatamant cuprindea, ca si in prezent, atat discipline de cultura generala specifice liceului, cat si de cultura tehnica generala si de specialitate.Instruirea practica se realiza in fabricile de profil, comasat, timp de o luna, la finele anului de invatamant.

     In anul1993, s-a finalizat o mai veche incercare de investire a scolii cu numele profesorului dr. docent Dumitru Motoc.

     Consiliul Facultatii de Industrii Alimentare, Acvacultura si Pescuit din Galati, aprecia acest fapt drept o recunoastere, pe de o parte a prestigiului numelui marelui dascal, fondator de scoala si om de stiinta, iar pe de alta parte, a activitatii, eforturilor si a rezultatelor obtinute de colectivul de cadre didactice si elevi al scolii noastre.

     Ca urmare a aprecierii activitatii desfasurate in toata aceasta perioada, din anul 2000, scolii noastre i s-a atribuit denumirea de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Dumitru Motoc.

Acum principalii noștri parteneri sunt

CARREFOUR ROMÂNIA

UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD (TUBORG)

KANDIA DULCE

S.C. FRIGOKOM TRADING S.R.L.

Pentru vizualizarea integrală, rotiți telefonul!

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii cu CES Număr total locuri pentru elevii romi Media ultimului admis Codificare Observații

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI – Industrie alimentară

5 120 2 10 5.18 341

1 tehnician în
industria
alimentară,
2 tehnician
analize produse
alimentare,
1 tehnician în
morărit,
panificaţie şi
produse
fainoase,
1 tehnician în
prelucrarea
produselor de
origine animală

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI – Industrie alimentară – SERAL
1 28   2     tehnician analize
produse alimentare
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară 1 24
   
Brutar – patiser –
preparator produse
făinoase
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară
1 24
   
Operator în industria
zahărului și produselor
zaharoase
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară
0,5 12
   
Operator în industria
malțului și a berii
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară
0,5 12
   
Preparator produse din
carne şi peşte
Învățământ Profesional de Stat – Electromecanică 0,5 12
   
Electromecanic utilaje și
instalații comerciale,
electrocasnice și din
industria alimentară
Învățământ Profesional de Stat – Electromecanică 0,5 12
   
Frigotehnist

Premii

-Integrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor

-Flexibilitatea şi adaptabilitatea absolentilor pt viitoarele locuri de muncă

-Realizarea posibilităţii absolvenţilor de a-şi continua studiile fie în domeniul academic, fie prin perfecţionare profesională

-Utilizarea sistemului de supraveghere şi monitorizarea video pentru siguranţa elevilor şi a personalului

-Crearea unor posibilităţi pentru copii din toate mediile sociale pentru finalizarea educaţiei (oferirea de burse şcolare, burse profesionale, stimulente de către agenţii ec unde realizează practica)

-Oferirea unor condiţii de cazare (la cămin) şi masă (la cantina şcolii) pentru elevii din provincie, în condiţii avantajoase

-Oferirea unor condiţii de studiu optime: sala de lectură, biblioteca şcolară, CDI

-Crearea unor condiţii bune pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor (baza sportivă “Helmuth Duckadam”)

-Realizarea de parteneriate şi activităţii cu asociaţii, ONG-uri, instituţii (Jandarm, Poliţia locală, ISU), în vederea dezvoltării spiritului civic, activităţi de prevenţie şi combatere a violenţei pentru protecţia şi siguranţa elevilor

Obiective

Încheierea de parteneriate cu noi operatori economici

-Dezvoltarea bazei materiale (ateliere, laboratoare, baza sportivă, cămin, cantină, )

-Dobândirea de competenţe la nivel european a absolvenţilor, având la bază (pentru practică) ateliere de producţie cu dotări moderne

-Realizarea de parteneriate cu agenţi economici reprezentativi din Industria Alimentară şi frigotehnie

-Asigurarea unui cadru favorabil activităţilor extraşcolare (proiecte europene, proiecte cultural-artistice, sportive, educative)

-Scaderea abandonului şcolar prin organizarea de activităţi împreună cu parteneri (ONG, Primărie, PROEDUS, şcoli similare din ţară şi din alte ţări) : tabere tematice naţionale şi internaţionale, schimburi de experienţă.

Dotări

17 săli de clasă moderne

2 laboratoare de informatică

4 laboratoare de analize produse alimentare

laboratoare de chimie, fizică, biologie

4 cabinete de discipline tehnice (industrie alimentară şi electrotehnică)

3 cabinete de cultură generală (limba română, matematică, geografie)

bibliotecă și Centru de Documentare şi Consiliere (CDI)

sală de sport

teren de sport

cabinet medical

cabinet stomatologic

cabinet psihopedagogic

cămin

Evenimente reprezentative

-Ziua liceului : 25 octombrie (Sf. Dumitru)

-Ziua porților deschise : în săptămâna „Şcoala Altfel”

Informații utile

Broșura de admitere
Calendar admitere
Calculul mediei de admitere
Calendar învățământ dual
Calendar învățământ profesional
Metodologie
Informații utile
Broșura de admitere

Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual an școlar 2021-2022

Informații utile
Calculul mediei de admitere

Află cum se calculează media de admitere.

Informații utile
Calendar învățământ dual

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Informații utile
Calendar învățământ profesional

Specializări

  • Turism și alimentație