Despre liceu

La 1 septembrie 1966, se înfiinţa ”Liceul Industrial de Construcţii”. Liceul dispunea de trei săli de clasă şi un laborator de fizică, amenajat atât pentru lecţii de chimie cât şi  biologie, iar instruirea practică se desfăşura în atelierele Centrului şcolar profesional de construcţii-montaj.

De la 1 septembrie 1976 şcoala îşi schimbă numele în ”Liceul de Construcţii nr.1”.

Incepând cu 1 septembrie 1991, unitatea şi-a schimbat denumirea în ”Grupul Şcolar Industrial de Construcţii Montaj nr. 1”, având cursuri de zi şi serale de liceu, şcoală profesională, şcoală complementară de ucenici şi şcoală postliceală. Din anul 1991 liceul a şcolarizat şi clase în profilul real şi uman.

1 septembrie 1993 aduce o altă modificare a titulaturii unitătii noastre școlare, aceasta primind numele de ,,Grupul   Școlar  de  Construcţii  “Anghel  Saligny”, în onoarea celebrului inginer constructor.

Din anul 1994 Grupul Şcolar de Construcţii „Anghel Saligny” este una din şcolile de demonstraţie cuprinse în cadrul programului Phare-VET, beneficiind astfel de echipamente ultramoderne şi birotică necesare pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a instruirii în cabinete, laboratoare tehnice şi ateliere.

Ca urmare a eforturilor de promovare a învăţământului profesional şi tehnic, derulată de către membrii organizaţiei, în cei 43 ani de activitate, din data de 1 septembrie 2009  Grupul Şcolar de Construcţii „Anghel  Saligny” a devenit Colegiul  Tehnic „Anghel Saligny“.

 

În prezent, oferta şcolii noastre este una generoasă:

 • calificări diverse în filiera tehnologică, profil tehnic, domeniile: construcţii, instalaţii şi lucrări publice, mecanic, electric, resurse naturale şi protecţia mediului;
 • calificarea instructor sportiv, prin filiera vocaţională, profil sportiv;
 • calificare prin şcoala profesională, invatamant dual în meseria de Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze;
 • calificare prin şcoala profesională în meseria de Sudor;
 • cursuri de pregătire prin şcoala postliceală în domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice – calificările tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului şi tehnician devize şi măsuratori în construcţii;
 • cursuri de calificare profesională pentru adulţi în calificări din domeniile construcţii şi mecanic, şcoala fiind autorizată pentru 2 programe de formare continuă a adulţilor;
 • şcoala de maiştri, pentru calificările Maistru instalator pentru construcţii şi Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări.

La Colegiul  Tehnic „Anghel Saligny” invaţă atât elevi din municipiul Bucureşti cât şi elevi din judeţele Ilfov, Giurgiu şi Teleorman. Elevii din alte localităţi au posibilitatea de a se caza la internatul şcolii, în condiţii civilizate şi la preţuri accesibile.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filiera tehnologică – TEHNIC – Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice
2484 5.07284ehnician în construcţii şi lucrări publice
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI – Protecţia mediului
2484 5.61287tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric24841 285tehnician
electrotehnist
Filiera tehnologică – TEHNIC – Economic124215,28286tehnician
in activitati economice
Învățământ Dual de Stat – Construcții, instalații și lucrări publice128    Instalator instalații tehnico-sanitare si de gaze
Învățământ Dual de Stat – Construcții, instalații și lucrări publice0,514    Instalator instalații de încălzire centrală
Învățământ Dual de Stat – Mecanică0,514     Sudor
Învățământ Dual de Stat – Electric128     Electrician constructor

Dotări

Corp A

 

 • 6 laboratoare (1 – fizică, 1 – chimie, 2 – informatică, 2 – tehnologic);
 • 4 cabinete (1 – istorie, 1 – psihopedagogic, 1 – limbi străine, 1 – limba și literatura română);
 • 12 săli de clasă;
 • cabinet medical dotat corespunzător cu medicamente şi instrumentar;
 • 11 birouri (2 – director, 1 – comisie calitate, 3 – secretariat, 2 – contabilitate, 1 – informatician, 1 – laborant, 1 – administrație);
 • 2 cancelarii;
 • grup MEDIA AS;
 • sală de festivităţi;

Toate cabinetele, laboratoarele și sălile de clasă au fost dotate cu videoproiectoare, table de sticlă, ecrane, boxe multimedia, detectoare de fum, senzori de mișcare.

 

Corp B in curs de reabilitare , REPARATII SI  MODERNIZARE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

Suprafaţă desfăşurată:  1264,20 m2 ;

 • 1 laborator (biologie);
 • 12 săli de clasă;
 • cabinet stomatologic;

Corp C- in curs de reabilitare , REPARATII SI  MODERNIZARE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

           

 • sală de forţă;
 • poliţia de proximitate;
 • biblioteca ;
 • centrul de documentare şi informare;

Corp D

 • 1 atelier construcţii;
 • 1 atelier instalaţii tehnico-sanitare şi încălziri centrale;
 • 1 atelier mecanică;
 • 1 atelier electric;
 • 1 atelier tâmplărie;

 

Cămin P+4

 • Căminul are în componenţă 64 camere + spălătorie, dotate cu mobilier nou;

 

Sală de sport 1.056  m2;

teren de sport

 

Obiective 2022

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” urmăreşte realizarea prevederilor Legii învăţământului 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea cadrului european al calităţii, promovând un management educaţional bazat pe îmbunătățirea abilităţilor practice, dezvoltarea gândirii tehnice a elevilor, prin implicarea acestora  în proiecte variate din domeniul tehnic, ce vor conduce la o mai bună insertie  a absolvenţilor pe piaţa muncii .

Printr-o mai strânsă legatură  intre şcoală, comunitate şi părinţi  sperăm să creăm mediul favorabil  unui înalt nivel de pregătire, care să răspundă nevoilor de educaţie ale elevilor, în conformitate cu cerinţele societăţii contemporane.

Obiectivele pentru anul scolar 2020-2021 pe care scoala noastra le urmareste sunt:

        cresterea ratei de absolvire a scolii si promovare a bacalaureatului in vederea tranzitiei la invatamantul terțiar

        dezvoltarea unui proces participativ la nivel de scoală, in vederea cresterii motivatiei elevilor, prin activitati extracurriculare pe parcursul a 4 ani

        cresterea  calitatii procesului educational prin dotarea cu mijloacele necesare desfasurarii activitatii educationale

        imbunatatirea calitatii educatiei prin diversificarea strategiilor didactice si a situatiilor de invatare in vederea cresterii petformantelor scolare care sa asigure elevilor o perspectiva educationala si profesionala de calitate

 

        asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi, diminuarea şi prevenirea violenţei în şcoală;

Evenimente reprezentative

Ziua Liceului

Galerie video

Specializări

 • Construcții, instalații și lucrări publice
 • Mecanică
 • Protecția mediului

Fotografii