Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

252429,00383 
Ştiinţe ale naturii252428,92384 
Filologie126218,90385 
Ştiinţe sociale378638,85386 

Despre noi

Colegiul Național Tudor Vladimirescu s-a înființat în anul 1945 și școlarizează cca 850 de elevi anual. Este situat pe o importantă arteră de circulație rutieră și beneficiază de acces facil la mijloace de transport în comun (autobuz, troleibuz, metrou).

Nivelul de învățământ al instituției este liceal (clasele IX – XII), cu filieră teoretică, profil real (câte 2 clase cu specializările matematică-informatică și științe ale naturii pe nivel) și profil umanist (3 clase cu specializarea științe sociale și o clasă cu specializarea filologie). Liceul prioritizează pregătirea științifică și încurajează realizarea unei strategii de dezvoltare socio-profesională a elevilor, la standarde de calitate europene. 

Dezideratul CNTVB este oferirea unei educații pentru excelență care să formeze tineri ca membri activi ai societății europene, integrați într-o societate multiculturală și a cunoașterii, coezivă și incluzivă și care să fie pregătiți pentru provocările lumii contemporane, în contextul valorilor europene.

Misiunea Colegiului Național Tudor Vladimirescu este să formeze  tineri responsabili, creativi, toleranţi, capabili să relaţioneze social, să facă performanţă şi să se adapteze la realitatea în continuă transformare. Școala creează un mediu favorabil învăţării, care formează copiii în spiritul normelor, valorilor europene (echitate, excelenţă, stare de bine, integritate, toleranță, respect reciproc, solidaritate, flexibilitate, diversitate, transparenţă, colaborare), experienţelor europene, pentru a deveni cetăţeni competitivi ai spaţiului european, o şcoală cu porţile deschise ce asigură egalitate de şanse în educaţie și obținerea de performanțe școlare (în special din perspectiva continuării studiilor în învăţământul terţiar), prin implicarea cadrelor didactice, susținerea părinților și a comunității locale.

Viziunea colegiului constă în oferirea unei educații pentru excelență, care să formeze tineri ca membri viabili ai societății europene, integrați într-o societate multiculturală și a cunoașterii și pregătiți pentru provocările lumii contemporane, în contextul valorilor europene.

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” consideră că fiecare persoană implicată în procesul educaţional contează şi de aceea trebuie să îşi desfăşoare activitatea într-un mediu care să o inspire şi să o motiveze.

Mediul de lucru din şcoală este caracterizat prin competenţă, cooperare şi progres.

Politica şcolii este aceea de a dezvolta cultura organizaţională pentru a facilita realizarea obiectivelor personale ale celor implicaţi în proces şi creşterea prestigiului şcolii în comunitate.

Factorii care contribuie la activarea „spiritului organizaţiei‘ sunt:

Responsabilitate, pentru a fi cel mai bun;

Cooperare şi muncă în echipă pentru succes;

Învăţare şi managementul cunoştinţelor pentru a face faţă schimbării.

Valorile Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”

Valorile personale sunt standardele pe care fiecare şi le defineşte pentru a trăi conform lor şi care îi influenţează atitudinea şi comportamentul. Deşi sunt subiective, ele sunt influenţate de mediul exterior: de familie, de media, de prieteni, de reacţia celor din jurul nostru la un anumit comportament. Valorile personale se conturează în copilărie. Părinţii sunt cei care contribuie la formarea primelor comportamente şi valori. Valorile se transformă pe măsură ce creştem şi luăm contact cu cât mai mulţi factori care ne influenţează. Un rol esenţial în formarea valorilor elevului este şcoala, cu spaţiul, profesorii şi orele de curs.

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” îşi desfăşoară activitatea conform următoarelor valori fundamentale:

 • Participare şcolară;
 • Rezulatatele învăţării;
 • Stare de bine:
 • Responsabilitate;
 • Competenţă;
 • Diversitate;
 • Încredere;
 • Toleranţă;
 • Empatie

Deoarece valorile sunt subiective, colegiul promovează principiul prin care elevul trebuie să cunoască lumea prin propriul efort, să se adapteze la situaţiile concrete pe care le întâlneşte şi

atunci acţionează pentru a-l încuraja şi stimula să fie responsabil, creativ, competent şi adaptabil.

Activităţile desfăşurate în cadrul instituţiei şcolare se află sub semnul următorului set de valori instituţionale:

Respect faţă de valorile etice, morale, culturale;

Utilizarea raţiunii şi a inteligenţei critice;

Libertatea de exprimare;

Respect şi încredere între membrii din cadrul organizaţiei.

Având la bază aceste valori, creăm un cadru care încurajeză:

Livrarea unui act educaţional de calitate;

Transparenţă decizională;

Implicarea activă, responsabilă, a tuturor partenerilor în viaţa scolară;

Stimularea performanţelor individuale, dar şi a spiritului de echipă, prin cultivarea unei atitudini critice, bazatepe argumente, dar şi a gândirii creative.

Specializări

 • Filologie
 • Matematică-informatică
 • Științe ale naturii
 • Științe sociale

Fotografii