Despre liceu

 

Colegiul National Mihai Eminescu Bucuresti se situeaza în randul liceelor reprezentative ale capitalei, fiind, de drept, considerat o valoroasa si prestigioasa institutie de invatamant preuniversitar. Prin realizarile obtinute, prin performantele elevilor si absolventilor sai, precum si prin contributia unui corp didactic experimentat, liceul inscrie pagini remarcabile in istoria de azi si de maine a scolii romanesti, reusind, astfel, sa cinsteasca numele patronului sau spiritual, eternul poet Mihai Eminescu.

 

Misiunea noastra: PREGATIREA TINERILOR PENTRU A FI CETATENI AI UNEI EUROPE UNITE si EDUCAREA LOR IN SPIRITUL CETATENIEI DEMOCRATICE prin furnizarea de programe educationale moderne, dezvoltarea interactiunii cu mediul social, cultural si economic, transformarea scolii într-un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii.

 

Viziunea noastra; Prin promovarea unui învatamânt deschis si flexibil trebuie să asiguram un climat de munca stimulativ pentru satisfacerea nevoilor şi intereselor individuale ale fiecarui tânar beneficiar al sistemului educational, astfel încât acesta sa poata sa dea sens încrederii si aspiratiilor sale.

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

41044 8,82303
 

Ştiinţe ale naturii

1262 8,93304 

Filologie

252428,733051 intensiv
limba engleză,
1 intensiv
limba franceză

Ştiinţe sociale

126218,81306 

Rezultate

  1. dotările liceului
  2. activități sportive/cultural-artistice/științifice/educative
  3. premii/ titluri obținute/ rezultate merituorii reprezentative
  4. personalități care au vizitat liceul

Obiective

–          creșterea mediei de admitere în liceu

–          menținerea procentului de promovabilitate a bacalaureatului de 100%

–          un număr mai mare de elevi cu premii la olimpiade și concursuri școlare

–          implicarea elevilor în proiecte internaționale

Dotări

–          24 săli de clasă de care beneficiază cei 1453 elevi din clasele 0-XII

–          3 laboratoare de ştiinţe (fizică, chimie, biologie,)

–          2 laboratoare de informatică

–          7 cabinete de limba română, limbi străine, educatie fizica şi matematică

–          bibliotecă cu sală de lectură cu circa 30000 volume

–          sală de festivităţi cu 110 locuri

–          catalog electronic-ADSERVIO

–          săli de clase dotate cu videoproiector

–          sală de sport cu vestiare

–          cabinet medical

–          cabinet stomatologic

–          cabinet de consiliere psihopedagogică

Evenimente reprezentative

·                     Ziua Porţilor Deschise – 15 Ianuarie

·                     Festivitatea de Absolvire

·                     Balul Bobocilor

·                     Serbarea de Crăciun

·                     Balul Absolvenţilor

·                     Zilele Francofoniei

·                     Ziua Europei – 9 Mai

 

Specializări

  • Filologie
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale

Fotografii