Despre liceu

Prestigioasă instituţie de educaţie şi cultură românească, Colegiul Naţional “Matei Basarab” îşi are începuturile în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 25 noiembrie 1859, Alexandru Ioan Cuza emite Decretul Domnesc nr. 158, de “înfiinţare a Gimnaziului “Matei Basarab”, ce poartă numele domnitorului ocrotitor al culturii şi iubitor al artelor, care în afară de multe institute de pietate, a înfiinţat tipografii spre a se tipări cărți în limba română, a scos limba slavonă din biserici şi a pus fundamentul culturii limbii naţionale”.

Şcoala a trecut de-a lungul timpului prin încercări şi reforme, prin lipsuri şi dureri, dar a avut întotdeauna şi frumoase împliniri. Şcoala noastră a  coagulat valori de-a lungul timpului, a format personalităţi în toate domeniile vieţii, care au strălucit în ţară şi pretutindeni. Şcoala stă la baza formării omului modern. Şcoala, născută din voinţa Domnitorului Unirii, C.N.M.B şi-a câştigat locul de fruntaşă printre şcolile românești datorită profesorilor talentaţi, dar şi a ucenicilor lor, elevii mateişti. La desăvârşirea actului de învăţământ colaborează doi factori: profesorul şi elevul, dăruitorul şi primitorul. Iar acest adevăr l-au pătruns în decursul timpului cei care au ostenit în această şcoală. În cei peste 160 de ani de existenţă, C.N.M.B a avut parte de o pleiadă strălucită de profesori şi de o armată luminoasă de ucenici, care au contribuit la construcţia României de azi.

Deschiderea oficială a cursurilor Gimnaziului “Matei Basarab” a avut loc la 3 noiembrie 1860, în casele lui Ioan Urlăţeanu din Calea Craiovei ( Rahova ), urmând ca în anul 1865, în baza Legii instrucţiunii publice votate în anul 1864, să devină al doilea liceu din capitala ţării, după Colegiul “Sfântul Sava”.

Până-n 1884, cursurile Liceului “Matei Basarab“ s-au desfăşurat în mai multe clădiri aparţinând proprietarilor Ioan Urlăţeanu şi Tomiţa Atanasovici, precum şi în încăperile din curtea bisericii Sf. Apostol. La îndemnul lui Spiru Haret, Ministerul Instrucţiunii Publice a cumpărat de la moştenitorii lui August Treboniu Laurian locul şi clădirea destinată a adăposti Liceul şi internatul „Matei Basarab” în mahalaua Lucaci –  Mircea Vodă.

Din septembrie 1885, Liceul „Matei Basarab“ s-a mutat în clădirea formată iniţial din 4 săli la parter şi 4 săli la etaj (ce constituie azi partea centrală a construcţiei), extinsă apoi prin construirea a două aripi: una spre strada Labirint, alta pe strada Matei Basarab. Dotat cu mijloace didactice necesare desfăşurării unui învăţământ modern, Liceul „Matei Basarab“ s-a afirmat prin rezultatele obţinute în domeniul instrucţiei şi educaţiei.

Creşterea populaţiei şcolare a permis, prin desprinderea de liceu, înfiinţarea a încă două gimnazii de sine stătătoare: „Cantemir – Vodă” – 1878; „Gheorghe Şincai” – 1892.

În 1888, cu ocazia sărbătoririi patronului liceului, s-a dezvelit bustul voievodului Matei Basarab care se află şi astăzi în faţa liceului. În perioada interbelică, s-au desfăşurat ample lucrări de transformare şi modernizare. S-au construit:  etajul al II- lea, o nouă aripă – secretariat, cabinet directori, sala de festivităţi şi sala de sport. Sala de festivităţi a fost construită în perioada 1923 – 1928. Acest spaţiu a fost locul de manifestare artistică  şi culturală a elevilor liceului, dar şi locul de desfăşurare a unor spectacole susţinute de Teatrul Naţional după cel de al Doilea Război Mondial. Impunător, spaţios, cu o linie arhitecturală deosebită, Liceul „Matei Basarab” dispunea de o dotare de excepţie: o bibliotecă cu un fond de carte valoros, o colecţie numismatică –  iniţiată de prof. academician Constantin Moisil, o colecţie de etnografie, arheologie, de valori bibliofile de carte rară, vechi manuale şcolare, tablouri, obiecte de artă populară.

Focar de cultură timp de peste 160 de ani, Colegiul a fost promotorul noului în educaţie şi instrucţie. Să amintim că dotarea laboratoarelor de fizico – chimice la 1900 rivaliza cu cea a Facultăţii de Ştiinţe. În perioada 1997 – 2003, şcoala a suferit reparaţii capitale. Din anul 1998, liceul primeşte denumirea de Colegiu Naţional, fapt ce semnifică recunoaşterea prestigiului acestei şcoli şi a calităţii colectivului de cadre didactice ce îşi desfăşoară activitatea aici.

În iunie 1999, Colegiului Naţional “Matei Basarab”  i se atribuie, în urma unei competiţii deschise de proiecte de dezvoltare şcolare, statutul de ŞCOALĂ PILOT a municipiului Bucureşti, în cadrul proiectului EDUCAŢIA 2000+, iniţiat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă din România.

În nov. 2010, la împlinirea a 150 ani de activitate, liceul a primit Ordinul Meritul pentru Învățământ, în grad de Ofițer, emis de Președintele României, iar în 2013, Diplomă de Excelență din partea Ministerului Educației Naționale, pentru valorile promovate și rezultatele educației, obținute de-a lungul timpului. Pe 25 octombrie 2019, colegiul nostru a primit  decoraţia Crucea Casei Regale a României, în semn de apreciere pentru meritele avute de-a lungul timpului în pregătirea sutelor de promoţii ce au absolvit acest liceu şi pentru împlinirea a 160 ani de existenţă în peisajul educaţional românesc.

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

4104429.18255

1 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică

Ştiinţe ale naturii

252419.19256 

Filologie

126219.07257
 

Ştiinţe sociale

252419.16258
 

Premii

Colegiul nostru a avut realizări remarcabile de-a lungul timpului printre care menționăm:

1.             Rezultatele elevilor obținute de-a lungul timpului la diferite competiții, olimpiade și concursuri școlare care au certificat valoarea actului educațional.

2.             Personalități care au absolvit acest liceu si personalități care au predat aici.  Nu poate exista şcoală fără profesori devotaţi şi fără elevi însetaţi de dorinţa cunoaşterii. A preda nu este o meserie, ci o misiune, după cum a învăţa într-o şcoală nu trebuie să fie o obligaţie impusă de autorităţi, ci o dorinţă, o sete, o iubire, a cuvântului scris, a literei care însufleţeşte şi rodeşte în mintea şi inima primitorului. De-a lungul existenţei sale, Liceul „Matei Basarab” s-a afirmat prin rezultatele obţinute în domeniul instrucţiei şi educaţiei, în cartea sa de aur înscriindu-se nume de pasionaţi dascăli, iluştri oameni de cultură. Profesori:

·  Emanoil Bacaloglu, C. I. Sontu, C. F. Robescu, Dimitrie Golescu (Fizica – Chimie);

·  Constantin Moisil, Aaron Florian, Enache Ionescu ( Istorie );

·  Theodor Sperantia, Ioan Slavici, D. D. Pătrăşcanu, Gh. Dem. Teodorescu, George Călinescu, D. Panaitescu Perspessicius, Mitrita Constantinescu, Eugen Lovinescu ( Limba Română );

·  Sava C. Atanasiu, Marcel Brandza, Gheorghe Munteanu Murgogi, Ion Popescu Voitesti (Biologie)

·  Georgiu Popp, Ion Tutuc, Ion Banciu, Ion Stamatescu, Christian Serbanescu, Emil Nicolescu – Nic (Matematica)

·       Ion Fonescu (Desen , Arhitect)

·       Ionescu – Gion, N. Condeescu (Limba Franceza)

·       Theodor Georgescu, Dan Popescu (Sport)

S-au format în băncile bătrânului liceu următoarele personalități: Şt. O. Iosif, Radu D. Rossetti, Ion Mincu (architect), Constantin Levaditi ( directorul Institutului Pasteur – Paris), Duiliu Zamfirescu, George Topîrceanu, D. Paciurea, Miron Nicolescu,  Alexandru Graur, Aurel Baranga, George Vraca, Paul Georgescu, Ilarie Voronca, Lucretiu Patrăscanu, Dan Smântinescu, Gheorghe Marinescu (medic neurochirurg), Nicolae Cajal, Costin Murgescu, Radu Cosașu, Voicu Enăchescu (fondatorul și dirijorul corului de cameră Preludiu), artiștii Monica Anghel și Florin Chilian etc .

3.      Titluri obținute:

·         Nov. 2010, Ordinul Meritul pentru Învățământ, în grad de Ofițer, emis de Președintele României

·         2013, Diplomă de Excelență, Ministerul Educației Naționale, pentru valorile promovate și rezultatele educației

·         25 octombrie 2019, decoraţia Crucea Casei Regale a României, în semn de apreciere pentru meritele avute de-a lungul timpului în pregătirea sutelor de promoţii ce au absolvit acest liceu şi pentru împlinirea a 160 ani de existenţă în peisajul educaţional românesc

·         Alte decorații și aprecieri de la instituții publice și parteneri educaționali

4.      Bursele și distincțiile Matei Basarab, Miron Nicolescu, Perpessicius  oferite celor mai merituoși elevi ai liceului și bursa C. Stoicescu oferită anual de Facultatea de Drept a Universității București unui elev meritoriu al colegiului

5.      Revistele liceului: BHM (Basarab High School Magazine –revista elevilor), Perpetum Mobile, Apeiron și altele, unde creațiile elevilor și profesorilor pot fi puse în valoare și Anuarul RESTITUȚIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR, o lucrare anuală ce reunește articolele și lucrările de specialitate ale profesorilor participanți la simpozionul național.

6.      Ziua Colegiului -16 noiembrie, Sf. Matei – și suita de evenimente care sunt parte din tradiția liceului. Elevii mateiști pregătesc un spectacol special vizitatorilor, absolvenților și bobocilor cu această ocazie.

7.      Activități de prestigiu, personalități care au vizitat liceul: în fiecare an, cu ocazia Zilelor Colegiului, dar și în alte activități au fost prezente personalități ale vieții publice, științei și culturii din România și din străinătate, printre care amintim: președintele României, membrii Casei Regale a României, ambasadori acreditați în România, președintele Academiei Române etc.

8.      Activitățile educative promovate de-a lungul timpului, care au certificat valoarea incontestabilă a actului educațional non-formal promovat în mediul școlar sau extrașcolar.

9.      Vizita anuală a profesorilor și/sau elevilor la Mănăstirea Arnota, locul în care își doarme somnul de veci patronul spiritual al liceului , Matei Basarab și activitățile dedicate pomenirii marelui ctitor de cultură. Activitate care este unică și extrem de valoroasă prin activitățile ei și prin păstrarea memoriei acestei personalități istorice.

10.  Parteneriatele de tradiție care au adus plus valoare actului educațional susținut în cadrul liceului. Pe fiecare an, colegiul nostru încheie o serie de proiecte educative și parteneriate cu diferite instituții, prin care educația și aptitudinile elevilor noștri sunt puse în valoare.

11.  Colegiul nostru găzduiește în fiecare an activități educative și conexe actului educațional în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Casa Corpului Didactic-București, Primăria Capitalei, PROEDUS (Centrul de proiecte și programe educaționale și sportive –Primăria București etc.) și este organizator al Simpozionului Național RESTITUȚIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR și a altor activități.

 

Obiective

– o educație de calitate pentru toți elevii

– un mediu educativ prietenos și plăcut

– activități educative multiple în completarea celor formale

– rezultate cât mai bune la olimpiade și concursuri școlare

– proiecte și parteneriate educaționale eficiente pentru dezvoltarea aptitudinilor și aspirațiilor elevilor

– colaborarea eficientă cu părinții (Consiliul Reprezentativ al Părinților) și cu structurile reprezentative ale elevilor (Consiliul Elevilor)

Dotări

– 16 săli de clasă

– 17 laboratoare și cabinete dotate cu mijloace moderne și materiale didactice performante

– Amfiteatru dotat modern, cu 93 locuri pe scaun

– Sală de festivități unică la nivelul capitalei, cu sistem audio-video și proiectare și 300 locuri pe fotolii (sala principală + balcoane)

– Cabinet de consiliere școlară

– Muzeu școlar, cu piese foarte valoroase, o colecție muzeală unică în sistemul educațional bucureștean

– Bibliotecă cu sală de studiu modernă și peste 40.000 volume

– Cabinet medical și stomatologic

– Sală de sport și sală de gimnastică

Change Hub, o sală de activități non-formală, dotată modern

– Cabinet al Consiliului Elevilor

– Bufet

– Cancelaria profesorilor care păstrează amprenta obiectivului de patrimoniu, cu anexele

– Birourile directorului și directorului adjunct

– Birourile serviciului Administrativ, Secretariat, Contabilitate

– teren de sport

Evenimente reprezentative

– Ziua Colegiului -16 noiembrie, Sf. Matei și Zilele Porților Deschise

– luna mai, în fiecare an, promovarea Ofertei educaționale la târgurile organizate și vizitele elevilor de clasa a 8-a din scolile bucureșene în liceul nostru

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale

Fotografii