Despre liceu

Colegiul Național Ion Neculce a fost înființat în anul 1922 cu numele Liceul Regele Mihai I și în istoria lui a traversat perioade diverse ce au mărit prestigiul său prin competența profesorilor și seriozitatea elevilor ,mulți dintre ei academicieni ,cercetători,oameni politici,artiști cunoscuți,personalități publice.

Dacă liceul „Ion Neculce” este cunoscut ca o instituție școlară de prestigiu, aceasta se datorează, în primul rând, dascălilor săi. Componenţa lor morală, virtutea profesională, înalta ținută a activității lor didactice, metodice științifice, dragostea lor fata de profesia asumată, se exprima, în primul rând, prin atașamentul faţă de școală şi prin grija părintească cu care au instruit şi educat fiecare generație – toate acestea au configurat însuși profilul liceului.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană ,Colegiul Național Ion Neculce și-a centrat atenția pe formarea tinerilor în spiritul valorilor Uniunii Europene și de asemenea a promovat proiecte care să centreze atenția asupra tinerilor liceeni în vederea formării lor ca cetățeni activi integrați,instruiți și disciplinați,capabili a se adapta la nou și la schimbările permanente din societatea dinamică în care trăim.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

378429,22124

1 intensiv
limba engleză

Ştiinţe ale naturii 

126219,25125

  

Ştiinţe ale naturii – bilingv italiană

126119,15126nu se susține probă de verificare a cunoștiințelor de limbă maternă 

Filologie

126219,12127intensiv limba engleză
Filologie – bilingv limba italiană 126119,05128 

Ştiinţe sociale

126219,151291 intensiv limba engleză

Obiective

✓ Un învățământ de calitate conform standardelor Colegiului Național Ion Neculce
✓ Implementarea unor proceduri pentru securitatea elevilor liceului în privința protecției împotriva COVID și totodată împotriva factorilor perturbatori ai unei educații de calitate (agenți externi, combaterea violenței și a bullyingului etc.) prin securizarea intrărilor și ieșirilor din liceu,coordonarea profesorului de serviciu cu factorii de decizie .
✓ Participarea cu rezultate deosebite la Olimpiadele Școlare
✓ Derularea unor proiecte cu fonduri europene precum Erasmus +
✓ Cooperarea în continuare cu întreaga comunitate locală,respectiv Primăria Sectorului 1
✓ O bună relaționare cu Comitetul de Părinți al Colegiului Național Ion Neculce
✓ Organizarea Sesiunii Internaționale a proiectului Model European Parliament în cooperare cu MEP International și MEP Romania cu participarea delegațiilor din 34 state
✓ Derularea proiectelor aprobate de Ministerul Educației prin Calendarul Activităților Extrașcolare la nivel Național și a celor aprobate din Calendarul Activităților Școlare Internaționale
✓ Dezvoltarea proiectului Clubul Viitorilor Diplomați prin cooperarea cu Ambasade acreditate la București dar și cu Ministrul de Externe al României
✓ Dezvoltarea unor rețele prin care tinerii din liceul nostru să colaboreze cu tineri liceeni din alte state
✓ Continuarea colaborării cu Ambasada Italiei la București prin promovarea unor proiecte culturale și a revistei Il Giornalino

Dotări

Colegiul Național Ion Neculce dispune de dotări performante dovedind încă de la înființarea lui în 1922 faptul că a fost în pas cu vremea și cu vremurile.Așadar Colegiul Național Ion Neculce dispune de sala de festivități,sala de teatru,cancelarie,cabinete de română,fizică, matematică,engleză, italiană, chimie,biologie,sala de sport,de arte plastice,consiliere psihopedagogică,informatică(3 cabinete),Centru European,cabinet medical,centru de formare a profesorilor Casa Corpului Didactic

Evenimente reprezentative

• Sesiunea Națională Model European Parliament cu partciparea a aproximativ 180 de tineri din București,alte județe ale României precum și din alte state
• Ziua liceului
• Sesiunea națională Clubul Viitorilor Diplomați
• Sărbătorirea zilei Uniunii Europene
• Sesiunea de comunicări științifice a elevilor cu ocazia Zilei Naționale a României
• Serbarea de Crăciun atât pentru clasele gimnaziale cât și pentru clasele liceale
• Lansarea diverselor numere ale revistei în limba italiană Il Giornalino

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Filologie - bilingv italiană
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale

Fotografii