Despre liceu

Juridic, colegiului nostru există din octombrie 1895, din vremea regelui nostru Carol, când România traversa, ca orice stat european propria sa “la belle epoque”. Și-a inaugurat cursurile cu 2 clase de elevi, la data de 9 noiembrie 1895, în casele Atanasovici, din Calea Rahovei, nr.46, sub numele de Școala de Aplicație a Școlii Normale Superioare. Școala de Aplicație s-a născut din necesitatea  concretizării conceptului “școală activă”, opus conceptului “școală de carte”. Școala activăîși propunea un demers pedagogic modern centrat pe promovarea valorilor cognitive și civice de inspirație pozitivistă, transmise prin intermediul unor discipline noi precum: economie politică, logică, etică, estetică, igienă. Pânăîn 1898 cele două clase inaugurale ale Școlii de Aplicație au fost mediu de desfășurare a practicii pedagogice pentru studenții de la Școala Normală Superioară, viitori învățători sau profesori.

În perioada 1898 – 1948 Școala de Aplicație a reflectat transformările generale din societate și învățământul românesc. În anul 1898 denumirea “școală de aplicație” a fost înlocuită cu cea de “gimnaziu de aplicație”. Legea învățământului din 1928 a statuat Gimnaziu de Aplicație ca școală de tip C, adică liceu de băieți cu 7 clase (curs inferior cu 3 ani + curs superior cu 4 ani). În deceniul trei, sub directoratul lui Ion Rădulescu Pogoneanu, Gimnaziu de Aplicație a primit denumirea de Liceul de băieți “Titu Maiorescu”.

Inaugurat în Calea Rahovei (1895) colegiul nostru și-a dobândit actuala incintăîn anul școlar 1935 – 1936, într-o clădire monumentală, dar a cărei supraetajare cu nivele 1,2,3,  s-a realizat lent, în etape, din 1939-1947.

Edificiul acesta, încăîn facere în anii celui de-al doilea război mondial, deși dedicat Atenei, l-a găzduit și pe Marte! Comandamentul German a rechiziționat clădirea școlii noastre și timp de 3 luni mersul grațios al efebilor a fost înlocuit cu cadența bocancilor cazoni.  După 23 August, în curtea școlii au fost săpate tranșee și instalați militari români, care au rămas aici pânăîn 1948. În perioada războiului cursurile au fost suspendate timp de 3 luni.

În perioada regimului comunist școala noastră a reflectat influențe politice specifice care au determinat modificări în statut și denumire. În anul școlar 1954-1955 apare oficial titulatura de Școala  Mixtă nr.7. “I.L. Caragiale” – unitate de învățământ liceal teoretic.

În anii ‘70 Liceul I.L. Caragiale a fost reorganizat: mai întâi ca liceu cu secție sportivă, iar ulterior, ca liceu industrial.

După 1989 liceul redevine teoretic, iar în 1996 dobândește statutul de Colegiul Național și  școală afiliată la UNESCO.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNr. locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

378429.20105

1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză

Matematică-informatică – bilingv germană

0,513  9.14106se susţine probă
de verificare a
cunoştinţelor de
limbă modernă

Matematică-informatică – bilingv germană

0,5131 9.21107nu se susţine
probă de
verificare a
cunoştinţelor de
limbă modernă

Matematică-informatică – bilingv limba engleză

1262 9.41108 

Ştiinţe ale naturii

126219.29109 

Filologie

126219.04110 

Filologie – bilingv germană

0,513  8,76111se susţine probă
de verificare a
cunoştinţelor de
limbă modernă

Filologie – bilingv germană

0,5131  9.91112nu se susţine
probă de
verificare a
cunoştinţelor de
limbă modernă
 

Filologie – bilingv engleză

1261 9.09113 

Ştiinţe sociale

1262
1
9.14114 

Premii

 1. Școală Europeană (2004-2007; 2007-2010; 2012-2015; 2016-2019)
 2. Diplomă de excelență educațională (2010)
 3. Diverse premii la olimpiadele naționale (Limba Română, Limba Germană, Matematică, Informatică, TIC etc.)
 4. Promovabilitate examen de bacalaureat 99%
 5. Premiul I – Junior Achievement – Compania Anului (2016; 2019)
 6. Centru de evaluare Sprach și școală parteneră a RFG
 7. Centru de Testare Cambridge
 8. Echipa de robotică – diverse premii la concursuri școlare
 9. Membru al Alianței Colegiilor Centenare

Revista „Funigei” – dedicată elevilor Caragialiști – a obținut diferite premii de-a lungul timpului

Obiective

 • Înființarea unei noi specializări în cadrul profilului real – clasa de științe ale naturii
 • Dezvoltarea bazei materiale pentru utilizarea tehnologiilor moderne de învățare
 • Schimburi de experiență cu elevii și profesorii din alte școli din țară sau din Comunitatea Europeană
 • Organizarea Simpozionului Anual Municipal Interdisciplinar

Dotări

 • 30 săli de clasă;
 • 18 cabinete;
 • 12 laboratoare (6 informatică, 3 fizică, 2 chimie, 1 bilogie);
 • 2 săli de sport;
 • bază sportivă în aer liber cuprinzând terenuri de: baschet (2), handbal, pistă de alergări 50 m, groapă pentru săritura în lungime cu elan, pistă pentru alergarea de rezistență;
 • sală pentru cor cu două pianine;
 • o bibliotecă cu peste 44.000 de volume;
 • o sală de lectură modernă;
 • o capelă;
 • o seră;
 • o sală de festivități.

Evenimente reprezentative

 • La Union
 • Târgul de Crăciun
 • Simpozionul Anual Municipal Interdisciplinar
 • Ziua porților deschise
 • Ziua liceului
 • Festivalul Shakespeare

Proiectul EPAS – Scoala Ambasador European, derulat incepand din acest an

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Filologie - bilingv engleză
 • Filologie - bilingv germană
 • Matematică-informatică
 • Matematică-informatică - bilingv engleză
 • Matematică-informatică - bilingv germană
 • Științe ale naturii
 • Științe sociale

Fotografii