Despre liceu

Cu o istorie de 270 de ani, atestat documentar în anul 175, când a început să funcţioneze „Şcoala Comunităţii Evanghelice” cu predare în limba germană, CGG a avut o existenţă sincopată până în anul 1948, când iese din custodia Bisericii Evanghelice şi trece în proprietatea statului.

Poartă diferite denumiri (Şcoala nr.21, Liceul nr.21, Liceul umanistic nr.3, Liceul industrial nr.34) şi funcţionează în mai multe sedii (Str. Lutherană, Str. Nuferilor actual Gen. Berthelot, Calea Dorobanţilor, cu intrare din Str. Cihoschi). După deschiderea oferite de anul 1989, liceul revine la tradiţia teoretică, îşi ia numele de Hermann Oberth, iar ulterior de Colegiul German Goethe, susţinându-şi aura specială de şcoala comunităţii germane.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Clase speciale – profil real – Matematică-informatică – matern limba germană

125  9.33120
 

Matematică-informatică – matern limba germană

126217,93121 

Filologie – matern limba germană

126227,41122 

Clase speciale – profil umanist – Științe sociale – matern limba germană

125  8,63123 

Priorități

1 Atingerea obiectivelor operaţionale cuprinse în cadrul curriculumului naţional, prin considerarea specificului german

2 Obţinerea de rezultate notabile la Evaluarea Naţională, Bacalaureat şi Abitur (bacalaureat româno-german)

3 Obţinerea de rezultate la olimpiade şcolar, concursuri şi competiţii la nivel naţional

4 Dezvoltarea relaţiilor cu partenerii educaţionali de tradiţie

5 Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a personalului didactic şi auxiliar

6 Dezvoltarea parteneriatelor şi proiectelor europene

7 Diversificarea activităţilor artistice, ştiinţifice şi educative

8 Implementarea unei platforme pentru e-learning

9 Continuarea procesului de modernizare a bazei materiale

10 Celebrarea a 270 de ani de existenţă a colegiului

 

 

Obiective

Realizarea planului de şcolarizare propus

Activităţi educaţionale şcolare şi extraşcolare care să asigure respectarea drepturlor elevilor care aparţin minorităţii germane, dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase ale acesteia

Dotări

32 de săli de clasă, 4 laboratoare (chimie, fizică, biologie şi informatică), 5 cabinete, 1 cancelarie, 7 birouri, 1 bibliotecă cu sală de lectură, 2 săli de sport, teren de sport, 1 grădiniţă (în sediu separat), reţea wi-fi, staţie radio, 1 cabinet medical, 1 cabinet stomatologic.

Evenimente reprezentative

Ziua Absolventului, Laternenfest, Weihnachtsbazar, Carnaval, Sommerfest, Balul Părinţilor

Informații utile

Specializări

  • Filologie - matern germană
  • Matematică-informatică - matern germană

Fotografii