Despre liceu

ISTORIC

         A vorbi despre începuturile Colegiului Economic „Virgil Madgearu” înseamnă a te întoarce în septembrie 1966, când în temeiul Deciziei nr. 2105 din 2.09.1966 a Sfatului Popular al Oraşului Bucureşti a luat fiinţă Liceul Comercial, denumire pe care o va păstra până în 15.10.1966, când i se va schimba numele în Liceul Economic al Sfatului Popular al Oraşului Bucureşti. În anul următor, prin decizia nr. 99 din 18.01.1967 devine Liceul Economic nr. 1. Înfiinţarea liceului făcea parte din încercarea Ministerului Învăţământului de a consolida buna tradiţie a învăţământului interbelic din cadrul şcolilor comerciale româneşti. În anul 1966, s-a pornit la drum cu 131 de elevi cuprinşi în trei clase, având doar trei profesori titulari. Iniţial liceul avea secţii de contabilitate-planificare.  Între anii 1972-1974, Ministerul Învăţământului introducea în programa de studiu a acestui liceu, pentru prima dată, ca disciplină, Informatica . Acest experiment coordonat de cunoscutul Academician Grigore Moisil, în colaborare cu un grup de tineri profesori entuziaşti, a condus la introducerea informaticii în planurile de învăţământ preuniversitare şi a determinat apariţia claselor şi liceelor cu profil informatic.

           Anul 1975 aduce o schimbare majoră în existenţa liceului. În baza deciziei nr. 474/1975 Consiliul Popular al Municipiului Bucureşti hotărăşte mutarea în actuala locaţie din Bd. Dacia nr. 34, liceul trecând în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu întregul activ şi pasiv. Între anii 1979-1983 profilul liceului se restrânge şi se specializează pe contabilitate şi comerţ, iar odată cu anii 1983-1986 se înfiinţeaza secţiile: contabilitate, comerţ şi drept administrativ (învăţământ seral). Dacă până în 1990 secţia serală reprezenta un efectiv numeros, de aproximativ 50% din numărul elevilor, din 1991 secţia de zi se extinde treptat, până la dispariţia seralului. Planul de şcolarizare a fost diminuat de la 54 de clase în 1990 până la 46 de clase în 1998. Tot în anul 1990 specializărilor existente s-a adăugat Economia turismului, în ideea că piaţa muncii de după 1989 avea să solicite forţă de muncă şi calificare în acest domeniu.

Toate aceste modificări aveau la bază ideea obţinerii de performanţe în pregătirea elevilor care în noile condiţii economice trebuiau să facă faţă unei pieţe a muncii din ce în ce mai diversificată şi mai specializată.

         Din 6 februarie 1992, Ministerul Învăţământului atribuie liceului numele Liceul Economic, Administrativ şi de Servicii  ”Virgil Madgearu”, având profilurile finanţe, comerţ, turism, pentru ca la scurtă vreme, 15 iulie 1994, titulatura să devină Liceul Economic Administrativ ”Virgil Madgearu”.

         În perioada 1994-2002 profilurile s-au diversificat. Schimbările s-au produs din mers, din cauza economiei concurenţiale, care devenise o realitate. În colaborare cu comisii de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, dar mai ales cu specialişti ai Academiei de Studii Economice au fost realizate programe şi manuale cu conţinuturi noi pentru profilul economic. Urmărind ideea unei deschideri cât mai largi în anul 1994 s-au înfiinţat clase cu predare intensivă a limbilor străine .

         Drept recunoaştere a unor performanţe de excepţie absolut în toate domeniile, de la cel umanist la cel economic dovedite în cadrul concursurilor municipale şi naţionale, din 6 iulie 2001 Liceul Economic Administrativ Virgil Madgearu devine Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

PREZENTARE

ü  Colegiul Economic «Virgil Madgearu» ocupă locul I în topul unităţilor   şcolare cu profil economic și locul VI în ierarhia unităţilor şcolare ale sectorului I al capitalei;

ü  şcoală care asigură facilităţi în domeniul economic;

ü  Un câmp de educaţie dinamic, în care munca de echipă şi-a dovedit, pe deplin, valoarea;

ü  O unitate de învăţământ care participă la programe de parteneriat, atât cu Academia de Studii Economice, cât şi cu specialişti în educaţie ai Uniunii Europene;

ü  şcoală în care aţi putea învăţa, pentru ca, mai târziu, să puneţi în practică cunoştinţele dobândite;

ü  Un veritabil ghid, gata să vă ajute în devenirea voastră ca personalităţi complexe, cu reale şanse de reuşită în viitor;

ü  Aici veţi fi cu adevărat încurajaţi, aici veţi face, cu siguranţă, progrese;

ü  Situat în inima capitalei, vizavi de Academia de Studii Economice.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr locuri pentru elevii rromi NrNumăr locri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic92161438.85156tehnician în activităţi economice (2 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba rusă)
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie
124219,02157tehnician în turism (intensiv limba engleză)

Proiecte

1.    PROIECT ERASMUS+ KA1, VET, 2019-1-RO01-KA102-061611 „EXPERIENTA PRIN PRACTICA”, in derulare

2.      SCOALA AMBASADOR A PARLAMENTULUI EUROPEAN

3.      SCOALA EUROPEANA 2008, 2012, 2017

4.      PARTICIPARE in cadrul competitiilor VIRTUAL ENTERPRISES INTERNATIONAL  si  GLOBAL BUSINESS CHALLENGE , NEW YORK , SUA  intre anii 2009- 2020 ( rezultate deosebite )

5.      PROMOVABILITATE BACALAUREAT ( > 98% )

6.      PROIECTE CIVITAS

7.      REZULTATE DEOSEBITE OLIMPIADA INTERNATIONALA LIMBA RUSA

8.      REVISTA SINTAGME ( limba romana ), PREMIU LAUREAT PE TARA

9.      REVISTA AVANT GARDE ( limbi straine ) , PREMIU LAUREAT PE TARA

10.  Foşti elevi ai liceului, Anca Petrache, Ioana Necşuţu şi Florian Lixandru, Ana Maria Picu – predaumaterii de specialitate chiar în școala noastră, în vreme ce Roxana Carmen Ionescu – şi ea fostă elevă a acestei școli- este, actualmente, directorul coordonator al colegiului.

 

Obiective

  Promovarea  unui învățământ modern, deschis și flexibil, capabil să asigure accesul la învățământul universitar și la piața muncii, din perspectiva formării  abilitaților și competențelor  pentru realizarea succesului personal și profesional

Asigurarea calitatii învăţământului economic, armonizat cu standardele Uniunii Europene;

Formarea celor mai buni specialişti în domeniul economic;

Mentinerea locului de lider în topul liceelor cu profil economic;

Construirea unui sistem de valori profesionale, sociale şi culturale în baza cărora, tinerii să-şi traseze linia de conduită şi drumul propriei cariere.

Dotări

  • 20 săli de clasă
  • 2 laboratoare: lab. chimie, lab. fizica
  • 20 cabinete: 2 cabinete contabilitate, 2 cabinete marketing, 2 cabinete matematică, 1 cabinet  turism, 1 cabinet  științe, 1 cabinet  limba .română,1  cabinet limba engleză, 1 cabinet limba franceză , 1 cabinet limba italiana, 1 cabinet limba rusă, 1 cabinet biologie, 1 cabinet  istorie, 1 cabinet religie 2 cabinet  informatică, 1cabinet firmă de exercițu/informatică, 1 cabinet  firmă de exercițu/ CEAC

CABINET AEL

  • Sală de lectură
  • Club European
  • Bibliotecă
  • Sală şi teren sportiv
  • Cabinet medical si stomatologic

 

Evenimente reprezentative

TARG EXPOZITIONAL „PRIMAVARA FIRMELOR DE EXERCITIU , SCOALA ALTFEL LUNA APRILIE

Informații utile

Specializări

  • Economic
  • Turism și alimentație

Fotografii