Despre liceu

Colegiul Economic Hermes, în forma și structura actuală este o instituție și o organizație școlară relativ recentă, în peisajul învățământului preuniversitar economic bucureștean, respectiv din anul 2000, dar localul școlii a adăpostit dintotdeauna o instituție de învățământ.

Într-o viziune istorică, se poate considera luna septembrie a anului 1869 ca moment de debut a activității școlare. Atunci, Victoria Choisy, fiica unui colonel francez a deschis, cu autorizația Ministerului Învațământului din acel timp un pension pentru fete cu un curs de pian, în dorința de a fi un mijloc de educație pentru tinerele domnișoare din București. In anul 1898, Victoria Choisy se retrage din directie, vanzand scoala Elenei Mangâru, fosta eleva si ”subdirectoare a școlii”. Din acel moment, scoala incepe sa se numeasca ”Insitutul de domnisoare Choisy Mangâru” si functioneaza ca unitate de invatamant particulara. Sediul scolii s-a mutat succesiv in functie de cresterea efectivelor de elevi si conditiilor vremii, iar in anul 1910 se instaleaza definitiv in Calea Mosilor nr. 152 intr-o cladire incapatoare, cu un teren cu o suprafata de 3000 mp. In anul 1926, in virtutea noii legi a invatamantului particular se acorda scolii drept permanent de publicitate, fiind prima scoala careia i se acorda acest statut.

Localul scolii a fost avariat puternic din cauza curemurelor din 1940 si 1977 precum si din cauza bombardamentelor din 1944. A fost reparata in anul 1944 dar situatia precara a cladirii a necesitat reluarea activitatii de consolidare in anul 1990, iar in perioada 1990 – 2002 s-au consolidat corpurile A, C, D ramanand pentru perioada 2003 – 2007 sa fie consolidat si corpul B, care in acest moment a fost consolidat. Momentul care marcheaza debutul profilului economic este 1949, cand unitatea scolara se transforma in ”Scoala tehnica de administratie economica de fete nr. 6”.  Din anul 1953 trece in proprietatea statului, iar in anul 1979 se transforma in Scoala profesionala nr. 42 avand dubla subordonare – Ministerul Comertului si Ministerul Invatamantului. In anul 1991, datorita diversificarii profilurilor, se transforma in Grupul Scolar Economic Administrativ si de Servicii nr. 6 iar in anul 1996 capata denumirea de Grupul Scolar Economic nr. 6 Bucuresti.

În anul 2000, prin eforturile sustinute intreprinse de intreg colectivul si prin aplicarea unui management performant,scoala a primit denumirea de Colegiul Economic Hermes, schimbarea denumirii fiind un element deosebit de important al politicii manageriale pentru consolidarea imaginii  si o mai buna reprezentare in contextul unitatilor de profil bucurestene. Atribuirea denumirii de colegiu a reprezentat un moment de cotitura in istoria acestei unitati de invatamant, marcand un salt calitativ pe toate planurile si un element emblematic al culturii organizaționale.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

496847,90256

5 tehnician în activităţi economice, 1 tehnician administrație

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie

372627,822572 tehnician în hotelărie, 2 tehnician în turism

Filiera tehnologică – SERVICII – Comerţ

124217,772581 tehnician în achiziții și contractări, 1 tehnician în activităţi de comerţ

Premii, realizări

Considerăm că o performanță deosebită a liceului nostru este și rata de promovabilitate de 81,88% la examenul de bacalaureat (seria curentă),  în anul școlar 2017- 2018 si o promovabilitate de 89% in anul scolar 2018 – 2019. Nu în ultimul rând, menționăm o rată foarte scăzută a nivelului abandonului școlar, care se situează sub 2,5% în anul școlar 2018- 2019.

Performanțele școlare, cuantificate prin obținerea unor performanţe în rândul elevilor liceului nostru, reprezintă rezultanta următorilor factori care au contribuit în mod direct la acestea:

– mediul școlar în care elevii deprind cunoștințe teoretice și își formează abilități pentru viață este unul favorabil, prietenos, caracterizat prin comunicare permanentă, evaluarea feed-back-ului primit din partea elevilor și abordarea continuă a unor noi metode de dezvoltare a stimei de sine a elevilor, ei devenind parteneri în procesul educațional;

– factorii pedagogici au avut un rol esențial, corpul profesoral fiind alcătuit din profesori calificați care sunt tot timpul preocupați de îmbunătățirea nivelului de specializare și formare profesională, de promovarea metodelor moderne de învățare și de adaptarea personalității lor la cerințele și nevoile de învățare ale fiecărei generații;

– mediul familial a fost unul favorabil învățării, părinții elevilor fiind informați și implicați în toate deciziile pe care școala le-a luat cu privire la îmbunătățirea procesului instructiv- educativ. În acest sens, în Colegiul Economic ,,Hermes”, sunt organizate în fiecare semestru lectorate cu părinții în care se dezbat cele mai bune soluții cu privire la educabili;

– factorii intelectuali au de asemenea un rol deosebit de important, în acest sens, constatându-se de la an la an că nivelul intelectual, cuantificat prin media de admitere în liceu a elevilor a crescut.

– managementul educațional este caracterizat prin comunicare eficientă, orientarea activității educațive pentru atingerea scopului său firesc și nu în ultimul rând perfecționarea nivelului decizional prin implicarea tuturor cadrelor didactice și responsabilizarea acestora în scopul eficientizării procesului managerial și rezultatului;

– mediul economico- profesional are o influență formatoare asupra elevilor prin faptul că, fiind un liceu cu profil tehnologic, elevii desfășoară practică de specialitate la diferiți agenți economici (magazine comerciale, unități hoteliere și din domeniul turismului, etc) unde iau contact cu realitățile economice și sociale ale antreprenorilor, fiind astfel motivați să învețe pentru a urma cursurile universitare și a ocupa un loc de muncă cât mai bun după finalizarea studiilor.

        Activitatea educativă și extracurriculară este coordonata de Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare printr-o colaborare foarte stransa cu Consiliul Elevilor, Consiliul Reprezentativ al Parintilor si Comisia Dirigintilor. Realizam activitati cu caracter educative cultural, artistic, sportive, excursii, activitati de dezvoltare a aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant pentru viitorul absolvent: “Firma de exercitiu” prin care strategiile didactice implicate în realizarea firmei de exercițiu contribuie la învățarea interactivă în echipă, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, la integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, la abordarea competitivă, care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Elevii Colegiului Economic “Hermes” au obtinut urmatoarele premii:

1.      Premii nationale

Premii municipale I, II si III, Premii naționale I, II, III si mentiuni, Premii internationale obtinute in cadrul firmelor de exercitiu, acestea fiind înregistrată la ROCT, în Timișoara. Implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, antreprenor capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.

Premiul I  pentru participarea la la competiția ”Elevii de astazi, profesionistii de maine”;

Premiile I, II si III la Sectiunea: „CEL MAI BUN NEGOCIATOR”, ”VINDE-MI CEVA”  în cadrul Târgului Național al  Firmelor de Exercitiu ”Kretzulescu – tradiție și contemporaneitate”;

Premiul I  Pentru categoria: „CEL MAI PROFESIONIST PERSONAL DIN STAND” la  Târgul Firmelor de Exercitiu ”ANTREPRENOR FEST- ILFOV”

Premiul I  Pentru competitia : ”RELAȚIONĂM PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU” din cadrul  Târgului  Firmelor de Exercitiu ”ANTREPRENOR FEST- ILFOV”

 Premiile I, II si III pentru CEL MAI SPOT”, ”CEA MAI BUNA PREZENTARE PPT”, CEL MAI BUN SLOGAN”

Premiul I si II obtinute in urma participarii elevilor nostri la concursul national „Alege este dreptul tau”.

2.      Premii internationale:

–          PREMIUL  I   Italia ”  10TH INTERNATIONAL PRACTICE ENTREPRISES TRADE FAIR IN ITALY”.

–          Premiul II obtinut cu firma elevilor „BUSSY JUICE” la „SUMMITUL TINERILOR ANTREPRENORI” desfăşurat la New York („YOUTH BUSSINESS SUMMIT” –  NEW YORK).

S-au obtinut premii I, II si III obtinute in urma participarii elevilor nostri la competitiile cultural-sportive (hanbal, fotbal, tenis de masa, atletism) si  in urma participarii la competitii cultural-artistice.

În ultimii ani școlari, într-un clasament al performațelor efectuat de ASE București, Colegiul Economic ”Hermes” s-a situat în primele 10 locuri ale liceelor și colegiilor naționale din România (locul 7), care au furnizat studenți ASE-ului pentru anul universitar 2018 – 2019.  Ca o recunoaștere a acestui merit, Colegiul Economic ”Hermes” a primit o diplomă de excelență din partea ASE București la deschiderea anului universitar 2018 – 2019.

Colegiul Economic ,,Hermes” își propune să asigure o pregătire generală și de specialitate în domeniul serviciilor din domeniul economic la nivelul standardelor europene, acordând șanse egale tuturor elevilor din liceu, într-un climat care să încurajeze și să dezvolte potențialul fiecărui elev, potrivit aptitudinilor și competențelor traseului profesional ales și care să le permită adaptarea la evoluția pieței muncii și continuarea studiilor în spațiul european. Astfel, absolventii colegiului nostru, cu care ne mandrim,  ocupa fuctii importante in marile companii si anume: directori de banci, consilieri, directori de compartimente, profesori etc (numele fiind confidentiale).

Obiective

Colegiul Economic ,,Hermes” își propune să asigure o pregătire generală și de specialitate în domeniul serviciilor din domeniul economic la nivelul standardelor europene, acordând șanse egale tuturor elevilor din liceu, într-un climat care să încurajeze și să dezvolte potențialul fiecărui elev, potrivit aptitudinilor și competențelor traseului profesional ales și care să le permită adaptarea la evoluția pieței muncii și continuarea studiilor în spațiul european.

Pentru anul scolar 2020 – 2021 si pentru elevii Colegiului Economic ”Hermes” ne propunem urmatoarele obiective:

–          Realizarea planului de scolarizare, oferindu-le elevilor un invatamant de calitate;

–          eficientizarea învățării și dezvoltarea unei mentalități în vederea obținerii performanței școlare și pregătirii pentru viață și împlinire profesională și personal;

–          iniţierea şi obţinerea performanţei elevilor în activităile de antreprenoriat;

–       perfecționarea relaționării și a muncii în echipă (team – work);

–          dezvoltarea personalităţii tinerilor antreprenori în condiţiile globalizării;

–       motivarea elevilor pentru pregătirea în cariera profesională, la nivelul standardelor internaţionale;

–       accesul şi integrarea pe piaţa muncii, ca urmare a experienţei dobândite;

–          accederea cu uşurinţă a absolvenţilor colegiului nostru la ASE București și altor universitati de prestigiu din tara si din strainătate, prin îmbogăţirea portofoliului personal;

–          dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor economice, comerciale si de turism, formarea abilităților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în toate domeniile din structurile întreprinderii, de la referent până la întreprinzător;

–          activitățile educative și extrașcolare ce se desfășoară in scoala noastra urmaresc cresterea calitatii actului educativ, stimularea initiativelor membrilor colectivului si al elevilor, intarirea formelor de colaborare cu elevii, profesorii, inspectoratele scolare, parintii si partenerii sociali, dezvoltarea si modelarea personalitatii elevilor, a comportamentului decent,  respectului reciproc, a tolerantei fata de ceilalti, eliminarea violentei din comportamentul elevilor si promovarea  valorilor  culturale, democratice, moral- civice precum si a celor ecologice.

În contextual dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere, formarea şi dezvoltarea profesională a elevilor trebuie să constituie o strategie în asigurarea forţei de muncă, care să raspundă cerinţelor socio – economice actuale.

Dotări

Unitatea noastra de invatamant are in dotare 2 cabinete de informatica si 18 sali de clasa spatioase, sala de sport dotata cu aparate pentru gimnastica, tenis de masa, teren de sport, o biblioteca, cabinete.

Evenimente reprezentative

Simpozioane interdisciplinare nationale si internaționale, ”Zilele liceului” (11 – 12 mai), ”Portile deschise ale liceului”, firma de exercitiu, concursuri, expoziții de desen.

Informații utile

Specializări

  • Comerț
  • Economic
  • Turism și alimentație

Fotografii