Despre liceu

Scoala Profesionala Speciala Nr. 2 este situata in imediata vecinatate a Manastirii Marcuta. Manastirea a fost construita in timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti (1774 – 1782). Cutremurul din 1802 deterioreaza partial manastirea, iar intre anii 1820 – 1840  este infiintat primul ospiciu pentru alienati. In interiorul complexului manastiresc a fost internat marele poet Mihai Eminescu, pentru tratament, iar de aici a fost transferat la institutul “Caritatea” incepand cu 2 februarie 1888. Tot in vecinatatea manastirii a fost construit un camin de zi pentru copiii ai caror parinti luptau pe front, pentru a-i pune la adapostul lipsurilor. Casele anexe ale manastirii au adapostit dupa anul 1925 o scoala de reeducare apoi o scoala profesionala. In anul 1950 Ministerul Muncii si Prevederilor Sociale, infiinteaza. Centrul de Reeducare al Invalizilor Nr. 1 “Ilie Pintilie”.

     Scoala noastra a fost infiintata in anul 1951 sub denumirea de Scoala Profesionala Speciala Nr. 9.

     La 1 aprilie 1984, Şcoala Profesionala Speciala Nr. 9 devine Centrul Scolar Nr. 13  incluzand si elevele din Str. Arges Nr. 7 si caminul scoala cu eleve de clasele I –VIII. In anul 1990 scoala a trecut sub patronajul Secretariatului de Stat pentru Handicapati, iar din 1 ianuarie 1992, scoala a luat denumirea de Scoala Profesionala Speciala Nr. 2,  sub patronajul Ministerului Educatiei Nationale. Din anul 1994 scoala a devenit Scoala de Arte si  Meserii Nr. 2. Initial scoala a dezvoltat o paleta diversa de meserii, dintre care, strungari, frezori, turnatori, depanatori aparatura medicala, lacatuşi, tamplari, zugravi etc. si datorita lipsei de interes pentru anumite meserii si pentru a putea fi in concordanta cu cererea pietii si a nevoilor de pe piata muncii s-au desfiintat anumite meserii astfel au ramas ca meserii de baza lacatusi, tamplari, zugravi, instalatori, bucatari.

Pentru vizualizarea integrală, rotiți telefonul!

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiMedia ultimului admisCodificareObservații

Învățământ Profesional de Stat – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

112   

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Învățământ Profesional de Stat – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

16   Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Învățământ Profesional de Stat – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

16   Instalator de instalații și lucrări

Învățământ Profesional de Stat – Fabricarea produselor din lemn

112   Tâmplar universal

Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară

224   Preparator produse din carne şi peşte

Învățământ Profesional de Stat – Mecanică

16   Constructor-montator de structuri metalice

Priorități

 • Formarea competenţelor de bază necesare trecerii elevilor cu CES in campul muncii
 • Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprii, printr-un sistem pozitiv de recompense şi stimulente
 • Asigurarea dezvoltării depline a  potenţialului, talentelor şi intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei
 • Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare
 • Participarea elevilor la cat mai multe activitati extrascolare din cadrul unor proiecte in vederea dezvoltarii personale si sociale
 • Realizarea de parteneriate scolare cu diferiti agenti econonici
 • Atragerea de fonduri
 • Promovarea imaginii scolii in comunitate
 • Implicarea activă a partenerilor sociali la viaţa şcolară prin stabilirea unor relaţii de parteneriat cu părinţii elevilor şi cu comunitatea locală.
 • Realizarea ofertei educaționale care să atragă elevii și să răspundă cerințelor pieței.     

Obiective

 • Obţinerea rezultatelor de calitate în activitatea instructiv-educativă
 • Asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane
 • Învăţarea centrată pe elev
 • Oportunităţi de educaţie şi instruire puse la dispoziţia comunităţii
 • Optimizarea imaginii şcolii prin strategii de marketing educaţional Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare
 • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 • Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea, prin întărirea parteneriatului unitate școlară – elevi – părinți – comunitate, în vederea realizării de proiecte de interes comun pe teme de mediu, prevenirea abandonului şcolar, resocializarea elevilor şi a părinţilor
 • Promovarea unei oferte educaționale diversificate și centrate pe nevoile și interesele elevilor, ale comunității, dar și pe cerințele pieței muncii pentru a facilita inserția socială a absolvenților

Dotări

Scoala Profesionala Speciala nr.2 dispune de:

· sala de sport

· atelier mecanica

· atelier tamplarie

· atelier instalator

· atelier zugravi

· laborator industrie alimentara

· cabinete pentru: fizica, chimie, matematica, geografie, TIC, biologie

· sala de mese

· cancelarie

· cabinet medical

· biblioteca

· atelierele

· sala de sport

· sala de mese

Evenimente reprezentative

 • Saptamana portilor deschise
 • Festivalul National al Adolescentei – proiect CAEN
 • Concursul “Kangaroo”

Informații utile

Broșura de admitere
Calendar admitere
Calculul mediei de admitere
Calendar învățământ dual
Calendar învățământ profesional
Metodologie
Informații utile
Broșura de admitere

Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual an școlar 2021-2022

Informații utile
Calculul mediei de admitere

Află cum se calculează media de admitere.

Informații utile
Calendar învățământ dual

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Informații utile
Calendar învățământ profesional

Specializări

 • Construcții, instalații și lucrări publice
 • Fabricarea produselor din lemn
 • Industrie alimentară
 • Mecanică