Despre liceu

Scoala Profesionala Speciala Nr. 2 este situata in imediata vecinatate a Manastirii Marcuta. Manastirea a fost construita in timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti (1774 – 1782). Cutremurul din 1802 deterioreaza partial manastirea, iar intre anii 1820 – 1840  este infiintat primul ospiciu pentru alienati. In interiorul complexului manastiresc a fost internat marele poet Mihai Eminescu, pentru tratament, iar de aici a fost transferat la institutul “Caritatea” incepand cu 2 februarie 1888. Tot in vecinatatea manastirii a fost construit un camin de zi pentru copiii ai caror parinti luptau pe front, pentru a-i pune la adapostul lipsurilor. Casele anexe ale manastirii au adapostit dupa anul 1925 o scoala de reeducare apoi o scoala profesionala. In anul 1950 Ministerul Muncii si Prevederilor Sociale, infiinteaza. Centrul de Reeducare al Invalizilor Nr. 1 “Ilie Pintilie”.

     Scoala noastra a fost infiintata in anul 1951 sub denumirea de Scoala Profesionala Speciala Nr. 9.

     La 1 aprilie 1984, Şcoala Profesionala Speciala Nr. 9 devine Centrul Scolar Nr. 13  incluzand si elevele din Str. Arges Nr. 7 si caminul scoala cu eleve de clasele I –VIII. In anul 1990 scoala a trecut sub patronajul Secretariatului de Stat pentru Handicapati, iar din 1 ianuarie 1992, scoala a luat denumirea de Scoala Profesionala Speciala Nr. 2,  sub patronajul Ministerului Educatiei Nationale. Din anul 1994 scoala a devenit Scoala de Arte si  Meserii Nr. 2. Initial scoala a dezvoltat o paleta diversa de meserii, dintre care, strungari, frezori, turnatori, depanatori aparatura medicala, lacatuşi, tamplari, zugravi etc. si datorita lipsei de interes pentru anumite meserii si pentru a putea fi in concordanta cu cererea pietii si a nevoilor de pe piata muncii s-au desfiintat anumite meserii astfel au ramas ca meserii de baza lacatusi, tamplari, zugravi, instalatori, bucatari.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Media ultimului admis Codificare Observații
Învățământ Profesional de Stat – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
1 12  578
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Învățământ Profesional de Stat – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
1 6  580 Instalator de instalații și lucrări
Învățământ Profesional de Stat – Fabricarea produselor din lemn
1 12  613 Tâmplar universal
Învățământ Profesional de Stat – Industrie alimentară
2 24  604 Preparator produse din carne şi peşte
Învățământ Profesional de Stat – Mecanică
1 6  504 Constructor-montator de structuri metalice

Priorități

 • Formarea competenţelor de bază necesare trecerii elevilor cu CES in campul muncii
 • Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprii, printr-un sistem pozitiv de recompense şi stimulente
 • Asigurarea dezvoltării depline a  potenţialului, talentelor şi intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei
 • Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare
 • Participarea elevilor la cat mai multe activitati extrascolare din cadrul unor proiecte in vederea dezvoltarii personale si sociale
 • Realizarea de parteneriate scolare cu diferiti agenti econonici
 • Atragerea de fonduri
 • Promovarea imaginii scolii in comunitate
 • Implicarea activă a partenerilor sociali la viaţa şcolară prin stabilirea unor relaţii de parteneriat cu părinţii elevilor şi cu comunitatea locală.
 • Realizarea ofertei educaționale care să atragă elevii și să răspundă cerințelor pieței.     

Obiective

 • Obţinerea rezultatelor de calitate în activitatea instructiv-educativă
 • Asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane
 • Învăţarea centrată pe elev
 • Oportunităţi de educaţie şi instruire puse la dispoziţia comunităţii
 • Optimizarea imaginii şcolii prin strategii de marketing educaţional Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare
 • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 • Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea, prin întărirea parteneriatului unitate școlară – elevi – părinți – comunitate, în vederea realizării de proiecte de interes comun pe teme de mediu, prevenirea abandonului şcolar, resocializarea elevilor şi a părinţilor
 • Promovarea unei oferte educaționale diversificate și centrate pe nevoile și interesele elevilor, ale comunității, dar și pe cerințele pieței muncii pentru a facilita inserția socială a absolvenților

Dotări

Scoala Profesionala Speciala nr.2 dispune de:

· sala de sport

· atelier mecanica

· atelier tamplarie

· atelier instalator

· atelier zugravi

· laborator industrie alimentara

· cabinete pentru: fizica, chimie, matematica, geografie, TIC, biologie

· sala de mese

· cancelarie

· cabinet medical

· biblioteca

· atelierele

· sala de sport

· sala de mese

Evenimente reprezentative

 • Saptamana portilor deschise
 • Festivalul National al Adolescentei – proiect CAEN
 • Concursul “Kangaroo”

Informații utile

Specializări

 • Construcții, instalații și lucrări publice
 • Fabricarea produselor din lemn
 • Industrie alimentară
 • Mecanică